SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

95.

Temeljem članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 33. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica, dana 2. studenog 2022. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju povjerenika
civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
i njihovih zamjenika

Članak 1.

Povjerenicima civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, te zamjenicima povjerenika civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica, imenuju se:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Članak 3.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite, mogu, zbog njihovog osposobljavanja, biti pozvani na različite oblike planske edukacije, te na vježbe civilne zaštite.

Članak 4.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera Civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, tijekom obnašanja dužnosti, imaju status obveznika civilne zaštite.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/21-01/4

URBROJ:2170-26-02-22-13

Malinska, 2. studenog 2022.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr