SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

87.

Na temelju članka 39. st. 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/2004, 63/2008, 133/2013 i 63/14) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici dana 15.12.2022. godine donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja KLASA: 363-02/21-04/1; URBROJ: 2142/05-01-21-4, od 7.07.2021., naziv Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja“

Članak 2.

U članku 1. alineja 5. mijenja se i glasi :

„ – mr.sc. MAJA JURASIĆ, predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ“

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke razrješuje se Daria Perčić Petretić, dužnosti člana Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, kao predstavnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, te se imenuje mr. sc. Maja Jurasić, po zahtjevu ovlaštenog predlagatelja, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/21-04/2

URBROJ: 2170-26-01-22-25

Malinska, 15.12.2022.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA–DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr