SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

86.

Temeljem članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13, 115/18) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15.12.2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova
u 2023. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Malinska-Dubašnica, vrste građevina, odnosno radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi radovi, iznimke u kojima se zabrana ne primjenjuje te nadzor nad provođenjem.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina na području Općine Malinska-Dubašnica.

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

Na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, i to kako slijedi:

- u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora Porat-Vantačići, mjesnog odbora Milčetići-Turčići-Zidarići i mjesnog odbora Malinska-Bogovići

- u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, u

vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora Sveti Vid-Miholjice i mjesnog odbora Poganka-Sveti Anton

Od zabrane izvođenja građevinskih radova izuzima se izvođenje građevinskih radova u poslovnim i radnim zonama te poljoprivrednom području udaljenom najmanje 300 m od područja naseljenog mjesta.

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE
IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

Odredbe članka 3. ove Odluke ne odnose se na:

• građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

• uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

• građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu,

• građevine na grobljima te građevine komunalne infrastrukture,

• radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti,

• radovi na građevinama koje su od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica te radovi na građevinama koji se financiraju iz nacionalnih ili EU fondova.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), provodi komunalni redar Općine Malinska-Dubašnica.

VI. NOVČANE KAZNE

Članak 6.

Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine, koji izvodi radove iz članka 2. u razdoblju iz članka 3. ove Odluke, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 23/18), koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 363-04/22-03/29

URBROJ: 2170-26-01-22-4

Malinska, 15.12.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr