SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

80.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ("Službene novine" Primorsko – goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 15.12.2022. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u sportu
Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Malinska – Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba i financiranje sljedećih aktivnosti:

- financiranja sportskih manifestacija,

- financiranja djelatnosti sportskih udruga

Članak 2.

U 2023. godini Općina Malinska – Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u sportu, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava korisnicima iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba iz članka 2. osiguravaju se iz općih prihoda Proračuna za 2023. godinu.

Članak 4.

Raspodjela sredstava iz članka 2., točke 2.1. vrši se temeljem javnog natječaja koji se provodi sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba, KLASA: 400-01/15-01/3, URBROJ: 2142/05-04-01/2-15-1, od 30.12.2015.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Načelniku Općine Malinska – Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije“ a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-16

Malinska, 15.12.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51511&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr