SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 HTML

38.

Na temelju članka 7. stavak 6. i članka 8. stavak 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
Općine Ravna Gora i početku obnašanja dužnosti
člana Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Članak 1.

Utvrđuje se da 6. listopada 2005. godine prestaje mandat članu Općinskog vijeća Općine Ravna Gora IVANU POLANCU i da tim danom dužnost člana Općinskog vijeća Općine Ravna Gora počinje obnašati zamjenik ŽELJKO HERLJEVIĆ.

Stranica2468—broj27 Petak,21.listopada2005.

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Ova Odluka se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 080-02/05-01/17

Ur. broj: 2112/07-01-05-2

Ravna Gora, 6. listopada 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr