SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD VRBOVSKO
60

30.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 107. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 103/03) i članka 29. i 43. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 4. listopada 2005. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 32/03) u članku 4. dodaje se novi stavak koji glasi:

»Unutar Odsjeka za društvene djelatnosti i opću upravu osniva se Pododsjek za pomoć i njegu«.

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 2, koji glasi:

»U Pododsjeku za pomoć i njegu obavljaju se poslovi u svezi pružanja usluga starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti i to neposredno u njihovim kućanstvima i to:

- organiziranja prehrane,

- obavljanja kućanskih poslova i uređenja okućnice,

- održavanja osobne higijene i osnovne zdravstvene skrbi,

- posredovanja u ostvarivanju prava, razgovori i druženja.«

Članak 3.

U članku 10. u stavku 1. iza riječi »odsjecima« dodaju se riječi »I pododjelkom«.

Članak 4.

U članku 15. točke 5. ČISTAČ PROSTORIJA dodaje se novi podnaslov: »PODODSJEK ZA POMOĆ I NJEGU« te točke:

»5.1. VODITELJ

a) opis i popis poslova

- obavlja koordinaciju djelatnika, korisnika i aktivnosti i to:

- organizira mjesečne sastanke (radne dogovore) svih djelatnika,

- održava pojedinačne konzultacije sa svakim djelatnikom,

- obilazi korisnike ovisno o potrebi, a posebno kod uključivanja novih korisnika u Program, utvrđivanja potreba za uslugama,

- izrađuje mjesečni plan aktivnosti za sve djelatnike,

- pomaže djelatnicima u vođenju evidencije o korisnicima,

- nadzire rad djelatnika,

- vodi mjesečnu evidenciju i nadzire utrošak financijskih sredstava,

- temeljem evidencijskih lista izrađuje kvartalna izvješća kao i specifikaciju troškova programa,

- surađuje sa nadležnim službenicima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, centara za socijalnu skrb, humanitarnih udruga,

- surađuje s nadležnim osobama u gradu i županiji.

b) uvjeti za obavljanje poslova: IV. stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, da ne boluje od kroničnih, zaraznih i duševnih bolesti, da se protiv njega ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo narečeno u stavku 2. članka 122. Zakona o socijalnoj skrbi, poznavanje rada s osobnim računalom, položen stručni ispit.

c) Broj izvršitelja: 1.

5.2. MEDICINSKA SESTRA

a) opis i popis poslova:

- briga o higijeni i osobnom izgledu,

- mjerenje krvnog tlaka,

- mjerenje šećera u krvi,

- dostava lijekova korisniku i kontrola redovitog uzimanja lijekova,

- pomoć pri obavljanju administrativnih i sličnih poslova pri nadležnim institucijama,

- posredovanje između osobe i institucija društva (npr. prijevoz do liječnika i sl.)

- ostale medicinske usluge koje ne obavljaju neke druge nadležne medicinske sestre.

b) uvjeti za obavljanje poslova: IV. stupanj stručne spreme medicinskog smjera, da ne boluje od kroničnih, zaraznih i duševnih bolesti, da se protiv nje ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo narečeno u stavku 2. članka 122. Zakona o socijalnoj skrbi, poznavanje rada s osobnim računalom, položen stručni ispit.

c) Broj izvršitelja: 1.

5.3. GERONTODAMAĆICA

a) opis i popis poslova:

- dostava namirnica,

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

- ostale usluge prehrane,

- dostava obroka,

- pospremanje stana, čišćenje prostorija,

- pranje i glačanje rublja,

- pomoć pri kupanju,

- pomoć pri oblačenju i svlačenju,

- briga o higijeni i osobnom izgledu,

- posredovanje između osobe i institucija društva ( npr. prijevoz do liječnika i sl.)

- razgovori i druženja sl.

- razgovori i druženja u svrhu prevladavanja usamljenosti,

- ostale usluge posredovanja i druženja s korisnicima.

b) uvjeti za obavljanje poslova: završena osnova škola (NKV), da ne boluje od kroničnih, zaraznih i duševnih bolesti, da se protiv nje ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo narečeno u stavku 2. članka 122. Zakona o socijalnoj skrbi.

c) broj izvršitelja: 4 (1 na 25 korisnika). Broj izvršitelja se može prema potrebi povećavati.

5.4. POMOĆNI RADNIK

a) opis i popis poslova

- dostava obroka,

- dostava ogrjeva,

- cijepanje drva,

- košenje trave,

- sitni popravci u kući,

- pomoć i posredovanje pri organizaciji i obavljanju složenih poslova u kući i okućnici (cijepanje drva, veliki popravci u kući i oko nje i sl.),

- ostale usluge u kući i okućnici.

b) uvjeti za obavljanje poslova: završena osnova škola (NKV), da ne boluje od kroničnih, zaraznih i duševnih bolesti, da se protiv nje ne vodi istražni ili kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo narečeno u stavku 2. članka 122. Zakona o socijalnoj skrbi.

c) broj izvršitelja: 1 (1 na 100 korisnika).«

Članak 4.

U članku 16. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sredstva za rad Pododsjeka za pomoć i njegu osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog i temeljem ugovora sa nadležnim ministarstvom o provođenju Programa međugeneracijske solidarnosti »Pomoć u kući starijim osobama«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 023-01/05-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/05-1

Vrbovsko, 4. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr