SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD RIJEKA
60

148.

Na temelju točke VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2005. godini (»Narodne novine« broj 185/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02 13/02, 12/03 i 3/05) Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici, dana 17. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini

I.

U točci V. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2005. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/05) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su:

- cijena po učeniku u iznosu od 20,00 kn mjesečno,

- cijena po razrednom odjelu u iznosu od 210,00 kn mjesečno,

- cijena po područnoj školi u iznosu od 400,00 kn mjesečno,

- cijena po osnovnoj školi u iznosu od 3.300,00 kn mjesečno,

- cijena po računalu u iznosu 50,00 kn mjesečno.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/124

Ur. broj: 2170-01-10-05-1

Rijeka, 17. listopada 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr