SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD RIJEKA
60

146.

Na temelju članka 49. stavaka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 62. stavak 3. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 4. listopada 2005. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA
POGLAVARSTVA GRADA RIJEKE

Članak 1.

U Poslovniku Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 4/02 i 20/05) u članku 19a. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Akte Poglavarstva u elektroničkom obliku potpisuje predsjednik Poglavarstva naprednim elektroničkim potpisom«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prijedlog akta iz stavka 1. ovog članka, potpisan naprednim elektroničkim potpisom, zajedno s pripadajućom dokumentacijom potpisanom naprednim elektroničkim potpisom dostavlja se pročelniku Ureda Grada sustavom za pripremu, vođenje i administriranje sjednica Poglavarstva elektroničkim putem.«

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 39. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Zapisnik se elektronički pohranjuje u sustavu za pripremu, vođenje i administriranje sjednica Poglavarstva elektroničkim putem i čuva za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja Poglavarstva.«

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/85

Ur. broj: 2170-01-10-05-1

Rijeka, 4. listopada 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr