SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD RAB
60

39.

Na temelju članka 22. i 81. stavka 1. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i kriterijima
za dodjelu učeničkih i studentskih kredita

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (»Službene novine« broj 28/02), u članku 2. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Učenici koji se školuju na području Grada Raba nemaju pravo na kredit.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. riječi »Prilikom raspisivanja natječaja za dodjelu« brišu se i stavljaju riječi »Prilikom donošenja odluke o dodjeli«.

Članak 3.

U članku 7., alineja 11. iza riječi »natjecanjima« dodaju se riječi »u znanju i sportu u protekloj školskoj godini«.

Članak 4.

U članku 8., točka 1., mijenja se i glasi:

»1. Uspjeh u školovanju - boduje se postignuće učenika i studenata zadnje završene godine školovanja. Učenici i studenti s prosjekom ocjena ispod 3,00 nemaju pravo na kredit.

- Bodovanje uspjeha učenika i studenata:«

Prosjek ocjena:

Bodovi:
prve godine viših godina

3,00 - 3,50
3,51 - 4,00
4,01 - 4,50
4,51 - 5,00

30 35
40 45
50 55
70 75

U članku 8., točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Postignuti uspjeh na natjecanjima u znanju i sportu u protekloj školskoj godini - iz istog područja natjecanja boduje se samo najpovoljnija mogućnost za pojedinca i člana grupe:«

Uspjeh na
natjecanju

Županijsko
pojedinac
čl. grupe

Državno
pojedinac
čl. grupe

Međunarodno
pojedinac
čl. grupe

I. mjesto
II. mjesto
III. mjesto
sudjelovanje

15 10
10 7
8 5
5 3

30 20
20 14
16 10
10 6

45 30
30 28
24 15
15 9

U članku 8., točka 4. briše se, a točka 5. postaje točka 4.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-25

Rab, 10. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=141&mjesto=51280&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr