SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD RAB
60

38.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) te članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2005. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Odlukom o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba za dodjelu jednokratne pomoći (u daljnjem tekstu: Odluka) imenuje se pet (5) članova Socijalnog vijeća.

Članak 2.

U Socijalno vijeće za dodjelu jednokratne pomoći za područje Grada Raba imenuju se:

- ZVONIMIR ŠPANJOL PANDELO, član Gradskog vijeća Grada Raba,

- BORIS BAČIĆ, član Poglavarstva Grada Raba,

- STANA VUJAKLIJA, socijalni radnik u Centru za socijalnu skrb Crikvenica - Podružnica Rab,

- MARIJAN RIBARIĆ, ravnatelj Gradskog društva crvenog križa Rab,

- ZVONIMIR DOMINIS, član Udruge umirovljenika Rab.

Članak 3.

Socijalno vijeće će na svom prvom sastanku imenovati predsjednika i zamjenika.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/04).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-27

Rab, 10. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=141&mjesto=51280&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr