SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD RAB
60

37.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) članka 29. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01), članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine« broj 29/01) i članka 11. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« broj 36/01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2005. godine, donosi

ODLUKU
o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća i članova Poglavarstva Grada Raba

Članak 1.

Vijećnik za svoj rad u Gradskom vijeću ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 1.500,00 kuna bruto.

Članak 2.

Predsjedniku Gradskog vijeća pripada mjesečna naknada od 5.800,00 kuna bruto, a potpredsjednicima Gradskog vijeća mjesečna naknada od 1.900,00 kuna bruto.

Članak 3.

Članu Poglavarstva Grada Raba koji dužnost obnaša volonterski pripada mjesečna naknada od 2.900,00 kuna bruto.

Članak 4.

Vijećnik ili član Poglavarstva koji neopravdano izostane sa više od 500držanih sjednica Gradskog vijeća ili Gradskog poglavarstva tijekom mjeseca gubi pravo na mjesečnu naknadu iz članka 1. - 3. ove Odluke.

Opravdanim izostankom se smatra onaj izostanak koji je u pisanom obliku, usmeno ili telefonski javljen u Tajništvo Gradskog vijeća ili Ured Poglavarstva Grada Raba dan prije zakazanog datuma zasjedanja Gradskog vijeća odnosno Gradskog poglavarstva, a najkasnije do početka sjednice, ili ako je izostanak usmeno obrazložen predsjedniku Gradskog vijeća odnosno predsjedniku Gradskog poglavarstva u slučaju napuštanja sjednice u tijeku njenog trajanja.

Članak 5.

Vijećnicima, predsjedniku i potpredsjednicima Gradskog vijeća, članovima Poglavarstva kao i vanjskim članovima stalnih radnih tijela pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu i troškovi putovanja shodno pravu kojeg ostvaruju zaposlenici gradske uprave.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama troškova za rad vijećnika i članova Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 34/01).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-26

Rab, 10. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=141&mjesto=51280&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr