SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

30.

Temeljem članka 70. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 3/94, 100/96, 131/97, 129/00 i 67/01) i članka 28. točka 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 8. svibnja 2003. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Krku

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Krku imenuju se:

1. Aleksandra Gregov, Draga Bašćanska 49

2. Vladimira Petrinić, Baška, Zagrebačka 45

3. Majda Šale, Baška, Ulica kralja Zvonimira 154

4. Blaženka Paparić, Šilo, Konjska 2

5. Vitomir Pleše, Dobrinj 39a

6. Bernard Cvelić, Malinska, Porat 13

7. Dolores Pujas-Majurec, Omišalj, Veli dvor 13

8. Ljubica Justinić, Omišalj, Baječ 4

9. Marin Tomee, Njivice, Cvjetni trg 10

10. Milena Žic, Njivice, Stube put Kijca 6

11. Nikica Manzoni, Punat, Prgon 50

12. Mirela Sparožić, Vrbnik, Bočina bb

13. Petar Gršković, Vrbnik, Šipun 6

14. Marko Anić, Krk, Kvarnerska 13

15. Edo Braut, Kornić, Lokvić 1

16. Ružica Baranić, Krk, Splitska 6

17. Višnja Bogdanić, Krk, Lukobran 9

18. Anton Bogović, Krk, Plavnička 7

19. Branka Depikolozvane, Vrh 124A

20. Božo Depikolozvane, Krk, Krčkih iseljenika 11

21. Anton Giorgolo, Krk, Kralja Tomislava 17

22. Elza Giorgolo, Krk, Nikole Udine Algarottia 28

23. Higinij Giorgolo, Krk, Ivana Zajca 7

24. Ružica Grgantov, Krk, Paška 134

25. Marica Hrelja, Nenadići 43B

26. Josip Kosić, Vrh 13A

27. Boranka Miler, Krk, Dubrovačka 3

28. Miranda Mršić, Milohnići 39

29. Romeo Mršić, Skrpčići 10

30. Dragutin Novosel, Krk, Lovorik 2

31. Antun Prendivoj, Nenadići 8A

32. Đimi Skomeršić, Krk, Riječka 11

33. Željko Skomeršić, Krk, Krčkih iseljenika 4

34. Ivan Stolfa, Krk, Vatroslava Lisinskog 7

35. Milan Sokolovski, Krk, Plavnička 7

36. Klelija Šamanić, Krk, Slavka Nikolića 43

37. Zoran Špoljarević, Pinezići, Centar 4

38. Josip Šantić, Krk, Omišaljska 9

39. Branimir Vančina, Kornić, Kamenica 14

40. Zvjezdana Velnić, Krk, Lovorik 8

41. Slavoljub Vagner, Krk, Maslinik 3

42. Sanjin Žanić, Krk, Slavka Nikolića 36

43. Branislav Žic, Krk, Plavnička 19

44. Mirjana Galović, Malinska, Nikole Tesle 51

45. Slavica Čomov, Krk, Frankopanska 18

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Petak,9.svibnja2003. Stranica1005—broj12

SLUŽBENENOVINE

Klasa: 021-04/03-02/25

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 8. svibnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr