SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

63.

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21, 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 12. sjednici održanoj 30. studenog 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o vrijednosti boda komunalne naknade

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade na području Općine Lopar (u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornom metru m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Lopar.

Članak 3.

Vrijednost boda određuje se u visini od 0,67 EUR/m2.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/18).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 011-02/22-01/06

URBROJ: 2170-24-01-22-04

Lopar, 30. studenog 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51281&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr