SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 41. Utorak, 6. prosinca 2022.
OPĆINA LOPAR

57.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/21, 33/22), Općinsko vijeće Općine Lopar na svojoj 12. sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 5/21) članak 3. mijenja se i glasi:

„Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva pročelnik Upravnog odjela za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti koji je nadležan za poslove Općinskog vijeća ili službenik kojeg on ovlasti. Ako u Općini nije imenovan pročelnik Upravnog odjela za investicije, prostorno planiranje i društvene djelatnosti koji je nadležan za poslove Općinskog vijeća ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti.“

Članak 2.

Ostale odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar ostaju na snazi nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/22-01/06

URBROJ: 2170-24-01-22-07

Lopar, 30. studenog 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2248&mjesto=51281&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr