SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 39. Ponedjeljak, 28. studenog 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

67.

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (''Službene novine Primorsko-goranske županije'', broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 23. studenog 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o
sufinanciranju troškova prehrane u produženom
boravku Osnovne škole Malinska-Dubašnica

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o sufinanciranju troškova prehrane u produženom boravku Osnovne škole Malinska-Dubašnica KLASA: 402-08/22-03/11, URBROJ: 2170-26-01-22-3, od 9. studenog 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ''Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 402-08/22-03/11

URBROJ: 2170-26-01-22-5

Malinska, 23. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2246&mjesto=51511&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr