SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 37. Utorak, 15. studenog 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

63.

Temeljem članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije 7/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite, Služba inspekcijskih poslova Rijeka (KLASA: 245-05/22-11/441; URBROJ: 511-01-375-22-2-AZ) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica dana 9. studenog 2022. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju Procjene ugroženosti od požara
i tehnološke eksplozije za Općinu Malinska-Dubašnica usklađene s novonastalim stanjem i Plana zaštite
od požara za Općinu Malinska-Dubašnica usklađenog
s novonastalim stanjem

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica usvaja sljedeća akte:

- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Malinska-Dubašnica usklađena s novonastalim stanjem

- Plan zaštite od požara za Općinu Malinska-Dubašnica usklađen s novonastalim stanjem

Dokumente je izradio ovlašteni izrađivač Inspekting d.o.o. Zagreb, Vučetićev prilaz 1

Članak 2.

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Malinska-Dubašnica usklađena s novonastalim stanjem i Plan zaštite od požara za Općinu Malinska-Dubašnica usklađen s novonastalim stanjem sastavni su dijelovi ove Odluke i objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Malinska-Dubašnica

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije

KLASA: 254-01/22-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-17

Malinska, 9. studenoga 2022.

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2244&mjesto=51511&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr