SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 37. Utorak, 15. studenog 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

62.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 9. studenog 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana
energetski održivog razvitka i klimatskih promjena
na područje otoka Krka (Joint SECAP)

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Zajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena na područje otoka Krka (Joint SECAP).

Zajednički Akcijski plan energetski održivog razvitka i klimatskih promjena na područje otoka Krka (Joint SECAP) sastavni je dio ove Odluke, međutim nije predmet objave.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-01/16-01/1

URBROJ: 2170-26-01-22-40

Malinska, 9. studenog 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2244&mjesto=51511&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr