SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 37. Utorak, 15. studenog 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

58.

Temeljem odredbe članka 98., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica („Službene Novine Primorsko goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici dana 9. studenog 2022. donijelo je

ODLUKU

o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2023. godinu na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda jednaka je godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 3.

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke određuje se u visini od 0,60 EUR po četvornom metru (m2).

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/18).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-22-43

Malinska, 9. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2244&mjesto=51511&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr