SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

24.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 3. sjednici održanoj dana 12. listopada 2005. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Kraljevice izabrani su:

1. Željko Grujičić, za predsjednika

2. Ines Ban, za dopredsjednicu

3. Danijel Frka, za člana

4. Aleksandar Kružić, za člana

5. Ivo Jelušić, za člana.

Članak 2.

Odbor za statutarno-pravna pitanja razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom, razmatra poticaje za donošenje odluka i akata, utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Vijeća, razmatra prijedloge za davanje tumačenja Statuta, odluka ili drugih akata Vijeća te obavlja i druge poslove određene Poslovnikom o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Članak 3.

Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja traje do isteka mandata ovog saziva Gradskog vijeća.

Članak 4.

Odluka o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2170/08-08-08-01

Kraljevica, 12. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr