SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 36. Petak, 11. studenog 2022.
OPĆINA PUNAT

46.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 4. studenoga 2022. godine donosi

POSLOVNIČKA ODLUKA

o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 12/18, 3/20 i 3/21) u odredbi članka 108. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Sjednice Općinskog vijeća mogu se tonski i/ili video snimati te se mogu izravno prenositi putem medija, a sve u skladu sa posebnom odlukom Općinskog vijeća.“

Članak 2.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-05/22-01/6

URBROJ: 2170-31-01-22-6

Punat, 4. studenoga 2022. godine

OPĆINA PUNAT OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2243&mjesto=51521&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr