SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

23.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) i članka 21. Poslovnika o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 3. sjednici održanoj dana 12. listopada 2005. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Odbora za međugradsku i
međunarodnu suradnju

Članak 1.

U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Kraljevice izabrani su:

1. Gojko Gudac, za predsjednika

2. Anton Pravdica za dopredsjednika

3. Nada Turina - Đurić, za člana

4. Tihana Welle, za člana

5. Robi Krulić, za člana.

Članak 2.

Odbor za međunarodnu i međugradsku suradnju inicira i predlaže suradnju s jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, predlaže programe suradnje, izrađuje i provodi programe boravka, stara se o organizacijsko-protokolarnim poslovima suradnje, sudjeluje u izradi stručnih materijala, surađuje s odgovarajućim odborima drugih jedinica lokalne samouprave te obavlja druge poslove određene Poslovnikom o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Članak 3.

Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Odbora za međunarodnu i međugradsku suradnju traje do isteka mandata ovog saziva Gradskog vijeća.

Članak 4.

Odluka o izboru članova Odbora za međunarodnu i međugradsku suradnju objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 021-05/05-04/14

Ur. broj: 2170/08-08-05-01

Kraljevica, 12. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr