SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županija

29.

Temeljem članka 70. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 3/94, 100/96, 131/97, 129/00 i 67/01) i članka 28. točka 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 8. svibnja 2003. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Radovan Fućak, Čavle, Buzdohanj 84

2. Ante Fućak, Čavle, Zastenice 69

3. Nedeljka Hess, Čavle, Čavle 216

4. Sonja Leško, Čavle, Čavle 234

5. Vesna Broznić, Čavle, Buzdohanj NN 13

6. Branko Čargonja, Čavle, Podrvanj 90a

7. Vinko Samsa´, Čavle, Podrvanj 33

8. Rajko Sobotinčić, Čavle, Mavrinci 23

9. Rudolf Iskra, Klana, Podstrmac 70

10. Eduardo Valenčić, Rijeka, Lisac 20

11. Marijan Blokar, Kostrena, Glavani 96

12. Ljiljana Jović, Kostrena, Sv. Lucija 1

13. Katarina Margan, Kostrena, Sv. Lucija

14. Anton Maletić, Kostrena, Žuknica 38

15. Biserka Vučković, Kostrena, Kostrenskih boraca 21

16. Andrija Hlastec, Kostrena, Vrh Martinšćice 59

17. Zvonko Baričević, Kostrena, Žarka Pezelja 5

18. Dinko Bezjak, Viškovo, Marinići 67

19. Franjo Cetina, Viškovo, Kosi 76

20. Milutin Frlan, Viškovo, Marinići 39

21. Nevenko Frlan, Viškovo, Klići 47

22. Ante Milković, Viškovo, Mladenići 114

23. Vlasta Merle, Viškovo, Dovčići 5

24. Dušanka Frlan, Viškovo, Marinići 39

25. Ljerka Prpić, Viškovo, Marinići 160

26. Branko Volarić, Viškovo, Benčani 10

27. Branka Stipetić, Viškovo, Štefani 11

28. Bosiljka Tibljaš, Viškovo, Marinići 22

29. Jelka Žilić, Viškovo, Marinići 75

30. Želimir Jugo, Viškovo, Marčelji 6

31. Nikola Hodak, Viškovo, Mavri 7c

32. Zdravko Božičević, Hreljin, Ružić selo 193

33. Boris Pavešić, Praputnjak 87

Stranica1004—broj12 Petak,9.svibnja2003.

SLUŽBENENOVINE

34. Jagoda Sišul, Krasica 102A

35. Jasna Granić-Ranić, Škrljevo 94

36. Stanko Kopajtić, Kukuljanovo 184

37. Emil Štajduhar, Kukuljanovo 140

38. Emilijan Rošić, Kukuljanovo 118

39. Franjo Kaurin, Bakar, Frankopanska 268

40. Josip Ružić, Zlobin 97

41. Boris Dešić, Bakar, Veberova 388

42. Vazmoslav Bačić, Kastav, Jelušići 28

43. Agneza Grgurina, Kastav, Trinajstići 67

44. Darko Deković, Kastav, Put Rešetaron 11

45. Anđelka Jukić, Kastav, Spinčići 140

46. Anton Biro, Kastav, Jurjenići 112

47. Stjenka Benac, Bakarac 17

48. Ivan Mihičić, Križišće 26

49. Čedomir Maksimovski, Križišće 1

50. Damir Mohorić, Bakarac, Turinovo selo 13

51. Krešimir Tadejević, Kraljevica, Ivana Jakovčića 27

52. Eda Puch, Kraljevica, Turkovićeva 18

53. Marina Šanko-Brletić, Kraljevica, Strossmayerova 26

54. Mira Dujmović, Rijeka, M.Balote 21

55. Ljerka Tibljaš, Rijeka, Bujska 34

56. Jelena Blažić, Rijeka, Z.Kučića 43

57. Boris Cerović, Rijeka, Tihovac 2

58. Nevia Jurcan, Rijeka, A.Mohorovičića 19

59. Ljerka Lončar, Rijeka, J.Grabovšeka 21

60. Franjo Valić, Rijeka, Brašćine 2

61. Mirsada Radaković, Rijeka, Marohnićeva 14

62. Mirjana Čabrijan, Rijeka, Švalbina 7

63. Vidosav Gnjato, Rijeka, E.Kovačića 5

64. Danijela Radočaj, Rijeka, Krešimirova 1

65. Frančiška Crljenko, Rijeka, Škurinjskih žrtava 3

66. Marica Njegovan, Kostrena, Paveki 17

67. Sanjin Šimac, Rijeka, Camberieva 1/III

68. Ivica Perinić, Rijeka, Drage Žervea 43

69. Vladimir Bačić, Rijeka, Dr.Z.Kučića 37

70. Irena Bolf, Rijeka, A.Barca 3b.

71. Franko Demark, Rijeka, V.Bratonje 26

72. Anton Denona, Rijeka, J.Dobrile 30

73. Manon Giron, Rijeka, Riva Boduli 5

74. Sladić Keserović, Rijeka, Kumičićeva 11

75. Željko Komadina, Rijeka, D.Gervaisa 12

76. Mira Križman, Rijeka, I.Ćikovića Belog 8b

77. Jure Oštrić, Rijeka, Gerovska 11

78. Ante Peranić, Rijeka, R.Petrovića 54

79. Dušan Petrinović, Rijeka, D.Šćitara 15

80. Loris Rak, Rijeka, Zagrebačka 18

81. Marija Staničić, Rijeka, Fućkovo 5/II

82. Biserka Stefan, Rijeka, J.Mohorića 29

83. Miroslav Tatić, Rijeka, R.Petrovića 30

84. Zdravka Vrkić, Rijeka, Jadranska 2

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/24

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 8. svibnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr