SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

22.

Temeljem članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« broj 34/01) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na 3. sjednici održanoj dana 12. listopada 2005. godine donosi

ODLUKU
o visini spomeničke rente

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za plaćanje spomeničke rente na području Grada Kraljevice i to:

- obveznici plaćanja spomeničke rente

- popis nepokretnih kulturnih dobara u kojima se plaća spomenička renta

- visina spomeničke rente

- način i rokovi plaćanja spomeničke rente.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 2.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom dobru iz članka 3. ove Odluke.

Fizičke ili pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Plaćanja spomeničke rente oslobođeni su korisnici koncesije u smislu članka 43.c stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

III. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVICE

Članak 3.

Spomenička renta plaća se za obavljanje gospodarske djelatnosti u objektima za koje je nadležno državno tijelo utvrdilo svojstvo nepokretnog kulturnog dobra, a to su na području Grada Kraljevice:

- novi grad (Nova Kraljevica Frankopan) - k.č. 123, 264, 265/2, 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 268/1, 268/2, 268/4, 268/5 i 268/7, k.o Kraljevica, prema rješenju broj 212/1 0d 17.07. 1961., registarski broj RRI-119;

- stari grad Zrinskih s crkvom sv. Nikole (Kaštel) k.č 227, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5 i 219, k.o. Kraljevica, prema rješenju 213/1 od 16. 07. 1961, registarski broj RRI-120;

- svjetionik na rtu Oštro, k.č. 3557 i 3557/9 k.o. Kraljevica, prema rješenju broj 24/6 od 08. 02. 1972., registarski broj RRI-295.

IV. VISINA SPOMENIČKE RENTE

Članak 4.

Utvrđuje se jedinstvena cijena spomeničke rente od 3,00 kuna mjesečno po četvornom metru neto korisne površine poslovnog prostora.

V. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Obveznici spomeničke rente moraju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kraljevice do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počinje ili prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala djelatnost.

Na ovršni i žalbeni postupak primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 612-08/05-01/5

Ur. broj: 2170/08-08-05-02

Kraljevica, 12. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Danijel Frka, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr