SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD KRALJEVICA
3B2 HTML

21.

Na temelju članka 30. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice, Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 12. listopada 2005. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Kraljevice za 2005. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Kraljevice za 2005. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 6/05; dalje: Proračun) mijenja se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (kn)

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Općem dijelu Proračuna povećavaju se, mijenjaju ili smanjuju kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u ukupnoj svoti u članku 2. povećavaju se ili smanjuju po razdjelima i glavama, programima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Rashodi za nabavu imovine povećavaju se i smanjuju po nositeljima, korisnicima, kapitalnim projektima i aktivnostima za razdoblje od 2005. - 2007. godine kako slijedi:

IV. PLAN PRORAČUNSKE POTROŠNJE

Članak 5.

Poračunska potrošnja za razdoblje od 2005. do 2007. godine povećava se i smanjuje kako slijedi:

.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ove II. izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/2

Ur. broj: 2170/08-05-07

Kraljevica, 12. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka, v.r.

 

II. izmjene i dopune Proračuna Grada   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr