SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 33. Utorak, 25. listopada 2022.
OPĆINA LOPAR

45.

Na temelju članaka 19. i 40. Statuta Općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 5/21) i čl. 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21 i 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 11. sjednici održanoj dana 19. listopada 2022. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

o osnivanju i imenovanju članova Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

I.

Osniva se Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

II.

U sastav Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata imenuju se:

1. Ivan Pičuljan, Lopar 391, predsjednik

2. Dalibor Jakuc, Lopar 389, zamjenik

3. Mirko Rukavina, Lopar 180A, član

4. Šime Matahlija, Lopar 340, član

5. Dragan Matahlija, Lopar 340, član

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/22-01/05

URBROJ: 2170-24-01-22-06

Lopar, 19. listopada 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2240&mjesto=51281&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr