SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 27. Petak, 21. listopada 2005.
GRAD DELNICE
61

54.

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 18. listopada 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad vijećnika, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju i propisuju uvjeti i načini stjecanja prava na naknade koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Delnica sukladno zakonu, ostalim propisima i aktima Grada.

Članak 2.

Pravo na naknadu imaju članovi Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva te njihovih radnih tijela koji dužnost ne obnašaju profesionalno.

Članak 3.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 400,00 kuna neto mjesečno te 400,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.600,00 kuna neto te 800,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Potpredsjednik Gradskog vijeća, kada zamjenjuje Predsjednika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti voditi pripremati i voditi sjednicu Gradsko vijeća, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna neto te 600,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od najmanje 90 dana.

Za isti mjesec može se isplatiti ili stalna naknada za predsjednika ili stalna naknada za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Članak 4.

Članovi Poglavarstva Grada Delnica imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 1.200,00 kuna neto mjesečno te 600,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog Poglavarstva

Zamjenik Gradonačelnika kada zamjenjuje Gradonačelnika u slučajevima kada on ne može iz razloga duže spriječenosti, bolesti ili odsutnosti voditi pripremati i voditi sjednicu Poglavarstva, ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna neto te 1.000,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog poglavarstva.

Pod dužom spriječenosti smatra se nemogućnost obavljanja dužnosti u razdoblju od najmanje 30 dana.

Članak 5.

Članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća koji su ujedno i članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Članovi stalnih radnih tijela Gradskog vijeća koji nisu članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 300,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Predsjednici odnosno predsjedavajući stalnih radnih tijela iz ovog članka bez obzira da li su ili nisu članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj radu u iznosu od 350,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.

Članak 6.

Članovi ostalih radnih tijela Gradskog vijeća ili Poglavarstva koji su osnovani radi provođenja akata Grada Delnica ili po potrebi, bez obzira da li su ili nisu članovi Gradskog vijeća ili Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Predsjednici odnosno predsjedavajući radnih tijela iz ovog članka bez obzira da li su ili nisu članovi Gradskog vijeća ili Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj radu u iznosu od 200,00 kuna neto po sjednici kojoj predsjedavaju.

Članak 7.

Neopravdani izostanak sa sjednica Gradskog vijeća isključuje pravo na stalnu mjesečnu naknadu.

Pod neopravdanim izostankom iz prethodnog stavka ovog članka smatra se svaki izostanak koji nije prijavljen i obrazložen Predsjedniku Gradskog vijeća ili ovlaštenom službeniku upravnog tijela Grada, najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Članak 8.

Član Poglavarstva koji, osim zbog bolesti ne prisustvuje na dvije ili više sjednica Poglavarstva tijekom jednog mjeseca, odnosno koji iz istog razloga ne prisustvuje sjednici

Gradskog vijeća, ne ostvaruje pravo na stalnu mjesečnu naknadu za mjesec u kojem nije prisustvovao na dvije ili više sjednica Poglavarstva odnosno za mjesec u kojem je održana sjednica Gradskog vijeća na kojoj nije prisustvovao.

Članak 9.

Članovima Gradskog vijeća, Poglavarstva i stalnih radnih tijela Gradskog vijeća, pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koji ostvaruju službenici upravnih tijela Grada prema važećim propisima.

Članak 10.

Službenici upravnih tijela Grada, koji su članovi radnih tijela, imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Službenici upravnih tijela koji su po pozivu nazočni sjednicama Gradskog vijeća ili Poglavarstva imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

Članak 11.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Delnica.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom obavlja nadležno upravno tijelo Grada na temelju vlastite službene evidencije.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Delnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/ 04).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 402-08/05-01/01

Ur. broj: 2112-01-05-02

Delnice, 18. listopada 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr