SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

51.

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 7. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/14, 3/20, 31/20, 17/21 i 24/21) u članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda sastoji se u mjesečnom iznosu pomoći u obliku novčanog bona u prodavaonici s kojom Općina ima zaključen ugovor, i to za:

- samca 240,00 kuna, odnosno primjenom fiksnog tečaja konverzije 31,85 euro

- dvočlanu obitelj 300,00 kuna, odnosno primjenom fiksnog tečaja konverzije 39,82 eura

- obitelj sa tri ili više članova 360,00 kuna, odnosno primjenom fiksnog tečaja konverzije 47,78 eura.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/50

URBROJ: 2170-30-22-01-15

Omišalj, 26. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51513&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr