SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

48.

Na temelju članka članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) i članka 11. stavka 3. Etičkog kodeksa ponašanja nositelja javnih dužnosti u Općini Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/22, dalje u tekstu: Etički kodeks), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 7. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Etičkog odbora

Članak 1.

Imenuje se Etički odbor u slijedećem sastavu:

1. Ema Jedrlinić iz Omišlja, predsjednik

2. Jasmina Valesio Pavlić iz Njivica, član

3. Marijana Šunić iz Omišlja, član.

Članak 2.

(1) Etički odbor prati primjenu te postupa sukladno odredbama Etičkog kodeksa.

(2) Mandat predsjednika i članova Vijeće časti traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Etičkog odbora ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno Odluci o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Omišalj i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/21).

Članak 4.

Odluke Etičkog odbora objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnoj stranici Općine Omišalj.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/50

URBROJ: 2170-30-22-01-13

Omišalj, 26. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51513&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr