SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

47.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 7. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/21 i 12/22, dalje u tekstu: Program) članak 1. mijenja se i glasi:

„Održavanje komunalne infrastrukture za 2022. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 6,095.475,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 5,051.475,00 kn,

- sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 982.000,00 kn,

- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 62.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 9,300.000,00 kn.“

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-01/22-01/50

URBROJ: 2170-30-22-01-4

Omišalj, 26. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51513&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr