SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
OPĆINA OMIŠALJ

44.

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 5/11), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 7. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/21 i 12/22, dalje u tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu od 1,540.500,00 kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu od 6,639.800,00 kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu od 47.600,00 kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu od 4,822.000,00 kn.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva potrebna za građenje komunalne infrastrukture osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 13,049.900,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz :

- sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1,163.250,00 kn,

- sredstava komunalne naknade u iznosu od 2,722.525,00 kn,

- sredstava naknade za legalizaciju u iznosu od 40.000,00 kn,

- sredstava pomoći u iznosu od 1,799.340,00 kn,

- sredstava naknade za grobna mjesta u iznosu od 438.000,00 kn,

- sredstava ostalih koncesija u iznosu od 1.000,00 kn,

- sredstava nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava primitaka - APN u iznosu od 150.000,00 kn,

- sredstava naknade za vodni doprinos u iznosu od 10.000,00 kn,

- sredstava općih prihoda u iznosu od 5,064.785,00 kn,

- sredstava naknade za LNG u iznosu od 826.000,00 kn,

- sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 825.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 1,530.000,00 kn.„

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/50

URBROJ: 2170-30-22-01-5

Omišalj, 26. rujna 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51513&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr