SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
OPĆINA LOPAR

42.

Na temelju odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 41. stavka 2. i 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22) i članka 19. Statuta Centra za kulturu Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 9/11), te članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinski načelnik Općine Lopar dana 07. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Centra za kulturu Lopar

I.

Imenuje se MARIN MUŠĆO, Lopar 173, OIB: 04553004168 za vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Centar za kulturu Lopar.

II.

Vršitelj dužnosti ravnatelja se ovlašćuje pojedinačno i samostalno zastupati ustanovu Centar za kulturu Lopar s danom 9. rujna 2022. godine do izbora ravnatelja, a najdulje na rok od godine dana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/22-01/18

URBROJ: 2170-24-02-22-01

Lopar, 7. rujna 2022.

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=51281&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr