SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
OPĆINA LOPAR

41.

Na temelju članka 38. i članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 41. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj 83/22), članka 19. Statuta Centra za kulturu Lopar («Službene novine PGŽ» broj 9/11), te članka 45. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinski načelnik Općine Lopar dana 7. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU

o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja
Centra za kulturu Lopar

I.

MARIN MUŠĆO iz Lopara, Lopar 173, OIB: 04553004168, razrješuje se dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Centra za kulturu Lopar s danom 8. rujna 2022. godine, istekom zakonskog propisanog roka od godine dana od imenovanja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/22-01/17

URBROJ: 2170-24-02-22-01

Lopar, 7. rujna 2022.

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=51281&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr