SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 25. Petak, 12. kolovoza 2022.
OPĆINA MATULJI

42.

Temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 3.8.2022. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU
SAVJETA MLADIH OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/14) članak 5. mijenja se i glasi:

„Savjet mladih ima sedam (7) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.“

Članak 2.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 3. ovog članka neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje30 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine Matulji.“

Članak 3.

U članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Prijava kandidatura iz stavka 4. ovoga članka obvezno sadrži sljedeće:

- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,

- ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB kandidata,

- ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, OIB zamjenika kandidata,

- obrazloženje kandidatura

- izjave o prihvaćanju kandidature

- preslika osobne iskaznice kandidata i zamjenika kandidata .“

U članku 7. stavak 7. mijenja se i glasi:

„Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina iz članka 6. stavka 4. ove Odluke, prijava mora osim podataka iz stavka 5. alineje 2. i 3. ovog članka, sadržavati podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja te prebivalište odnosno boravište).“

Članak 4.

U članku 8. stavku 7. riječ „devet“ zamjenjuje se s riječi „sedam.“

U članku 8. stavku 8. riječ „devet“ zamjenjuje se s riječi „sedam.“

Članak 5.

U članku 15. stavku 5. riječi: „ , sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, „ brišu se.

Članak 6.

Članak 19. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih u visini cijene autobusne karte javnog prijevoza kupljene izvan autobusa za relaciju od mjesta prebivališta/boravišta do mjesta održavanja sjednice, kao i drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u visini stvarnih troškova.“

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/22-01/0008

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 3. 8. 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2232&mjesto=51211&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr