SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (reginalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene Novine Primorsko goranske županije« broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 13. srpnja 2022.godine donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe između Općine Malinska-Dubašnica i ovlaštenica naknade Jelice Lolić i nasljednika iza pok. Miroslave Barbiš

Članak 1.

Daje se suglasnost Općinskom načelniku za sklapanje nagodbe između Općine Malinska-Dubašnica i ovlaštenica naknade: Jelice Lolić i pravnih sljednika (nasljednika) iza pok. Miroslave Barbiš u postupku koji se pred Primorskom-goranskom županijom, Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, pri Ispostavi u Krku, vodi pod KLASOM: UP/I-943-01/97-01/274, a radi naknade/povrata oduzete imovine (nacionalizirane nekretnine) iza njihovog pok. oca Antona Milčetića.

Članak 2.

Prihvaća se tekst prijedloga Nagodbe, koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 944-01/09-01/36

URBROJ: 2170-26-01-22-68

Malinska, 13.07.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr