SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 14. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o prostorima za pružanje ugostiteljskih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se lokacije na području Općine Punat na kojima se mogu pružati ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata na javnim površinama.

Članak 2.

Pružanje ugostiteljskih usluga na području Općine Punat može se obavljati na javnim površinama na sljedeće načine:

- na štandovima, kolicima, klupama i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga

- u kiosku, nepokretom vozilu i priključnom vozilu.

Izgled urbane opreme za pružanje ugostiteljskih usluga na način naveden u stavku 1. ovog članka definiran je Odlukom o postavi urbane opreme na području Općine Punat.

Za postavljanje urbane opreme iz stavka 1. ovog članka potrebno je ishoditi suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat temeljem dostavljenog idejnog rješenja.

Članak 3.

Pružanje ugostiteljskih usluga na način naveden u članku 2. ove Odluke može se obavljati na sljedećim javnim površinama na području Općine Punat:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Tijekom sportskih, zabavnih i kulturnih priredbi koje priređuje ili podupire Općina ili Turistička zajednica, mogu se pružati ugostiteljske usluge na klupi, kolicima i sličnim napravama, kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu na sljedećim mjestima u naselju Punat i Stara Baška:

Točno mjesto, broj i vrstu prodajnih mjesta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje priređivač uz prethodnu suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Na prostorima u privatnom vlasništvu ne dozvoljava se pružanje ugostiteljskih usluga na način propisan člankom 2. stavkom 1. ove Odluke osim ako vlasnici privatnog zemljišta ispunjavaju Urbanističkim planom propisane uvjete i mogućnosti gradnje objekata.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/4

URBROJ: 2170-31-01-22-10

Punat, 27. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v. r

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr