SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
OPĆINA PUNAT

28.

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/19 i 41/20) u članku 6. stavku 1. mijenja se točka 2. koja sada glasi:

„ 2. SMART ISLAND KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, OIB:71183086599

- održavanje javne rasvjete - u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete.“

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

„ 7. održavanje i upravljanje sustavom iznajmljivanja električnih bicikala.“

Članak 3.

Ostale odredbe ove Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/4

URBROJ: 2170-31-01-22-13

Punat, 27. svibnja 2022.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=51521&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr