SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

32.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-09-05-71-43/22 od 11. travnja 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/19) u članku 7. stavku 2. iza točke 16. dodaju se nove dvije točke koje glase:

„17. ZAGREBAČKA ULICA – ulično parkiralište,

18. BOČAK – ulično parkiralište.“

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. Odluke, iza točke 16. dodaje se nova točka koja glasi:

„17. BOČAK“.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. Odluke, iza druge alineje, dodaje se nova alineja, koja glasi:

„- tjedna povlaštena parkirna karta, odnosno karta po povoljnijim uvjetima,“.

Članak 4.

Članak 17. Odluke mijenja se i sada glasi:

„Povlaštena mjesečna parkirna karta može se izdati u vremenskom razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tijekom godine, pod uvjetom da je izdavanje povlaštene mjesečne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte:

- fizičkoj osobi koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta,

- fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta,

- fizičkoj osobi koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta,

- fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost pružanja ugostiteljske usluge u domaćinstvu – iznajmljivanje soba, apartmana, kuća za odmor u domaćinstvu i kampova u domaćinstvu na području na kojem se obavlja naplata parkiranja – najviše do četiri povlaštene karte za potrebe obavljanja usluga,

- pravnoj osobi i fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost pružanja usluga u ugostiteljstvu – hoteli, pansioni, kampovi i drugi ugostiteljski objekti za smještaj na području na kojem se obavlja naplata parkiranja ovisno o raspoloživim kapacitetima, o čemu odlučuje Isporučitelj usluge,

- pravnoj osobi koja posluje u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena karta,

- fizičkoj osobi koja je vlasnik nekretnine, kuće za odmor u zoni naplate parkiranja – jedna povlaštena parkirna karta.

Osobama iz alineja 4. i 5. stavka 1. ovoga članka može se izdati i tjedna povlaštena parkirna karta.

Povlaštena mjesečna parkirna karta može se izdati u vremenskom razdoblju od 01. listopada do 31. svibnja tijekom godine svim fizičkim i pravnim osobama bez obzira na prebivalište ili bilo kojeg drugog uvjeta navedenog u ovom članku, pod uvjetom da je izdavanje povlaštene mjesečne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, ukoliko je izdavanje povlaštene parkirne karte zatraženo u roku od 24 sata od izdavanja dnevne parkirne karte, povlaštena karta zamijenit će dnevnu parkirnu kartu, o čemu odlučuje Isporučitelj usluge.

Članak 5.

U članku 19. stavak 1. Odluke mijenja se i sada glasi:

„Naknada za parkiranje za vozila osoba s invaliditetom definiranih Pravilnikom o znaku pristupačnosti ne plaća se na javnim parkiralištima.“

U članku 19. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

„Iznimno od navedenog u prethodnom stavku, naknada za parkiranje vozila s invaliditetom, plaća se na javnom parkiralištu CENTAR ŠKOLA i to isključivo u razdoblju kada je ulaz, odnosno izlaz s parkirališta reguliran naplatom putem automatske naplatne blagajne, odnosno kada tehnički uvjeti ne omogućavaju drugačije“.

Članak 6.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 340-01/19-01/15

URBROJ: 2170-11-01-22-4

Novi Vinodolski, 24. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51250&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr