SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD RIJEKA
127

121.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 12/03 i 3/05), članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) te Glave V. Povelje o suradnji Grada Rijeke i nevladinog, neprofitnog sektora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/04) Grad

sko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Odbora za koordinaciju

I.

Za članove Odbora za koordinaciju imenuju se:

- IGOR BAJOK

- dr. sc. DENIS STEFAN

- OLIVERA STANIĆ

- DENIS PEŠUT

- DRAGICA BOJKA GERGORIĆ

- KARLA MUŠKOVIĆ

- SLOBODANKA BUNDALO MIŠKOVIĆ.

II.

Članovi Odbora iz točke I. ove Odluke imenuju se na vrijeme od dvije godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/05-01/118

Ur. broj: 2170-01-10-05-16

Rijeka, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr