SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA MATULJI

29.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinskom vijeću Općine Matulji, podnosim:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2021. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 15.12.2020. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20), 30.03.2021. godine I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 09/21) te 04.11.2021. godine II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/21).

Ukupno je Godišnji Program realiziran s 97,65%, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove. U manjoj mjeri od planiranog, realizirana je pozicija „Održavanja groblja i krematorija unutar groblja“ budući da je koncem godine pokrenut postupak javne nabave za sanaciju niša na grobljima u Rukavcu i Brešcima, a isti je poništen.

Unutar programa, realizacija po pojedinačnim stavkama neznatno odstupa od planiranih na način da su troškovi održavanja na pojedinim stavkama nešto viši u odnosu na procijenjene vrijednosti iz Programa odnosno nešto niži, ovisno o potrebama održavanja. Sredstva za pokriće povećanih rashoda osigurana su Odlukom Općinskog načelnika o preraspodjeli planiranih sredstava na proračunskim stavkama za 2021. godinu od 20.12.2021. godine i to sve unutar samog Programa održavanja.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu prema vrsti komunalne infrastrukture i izvorima financiranja je sljedeće:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

KLASA: 400-02/22-01/0001

URBROJ: 2170-27-02/1-22-0001

Matulji, 10.05.2022. godine

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr