SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA LOPAR

20.

Na temelju članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Lopar na 9. sjednici održanoj 23. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 02/19- u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 4. dodaju se točke 3., 4. i 5. koje glase:

3. čišćenje javnih zahoda, javnih tuševa, pisoara i kemijskih zahoda

Pod čišćenjem javnih zahoda, javnih tuševa, pisoara i kemijskih zahoda podrazumijeva se čišćenje istih, održavanje higijene i ispravnosti uređaja i opreme te naplata korištenja istih.

4. održavanje i čišćenje plaža

Pod održavanje i čišćenje plaža podrazumijeva se redovno održavanje i čišćenje navedenih površina.

5. usluga korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića (sefova)

Pod uslugom korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića (sefova) podrazumijeva se nabava i postava navedenih sadržaja i opreme, čišćenje istih, održavanje u ispravnom, čistom i urednom stanju te naplata njihova korištenja.

Članak 2.

U Odluci u članku 6. stavku 1. dodaju se točke 11., 12. i 13.

11. čišćenje javnih zahoda, javnih tuševa, pisoara i kemijskih zahoda

12. održavanje i čišćenje plaža

13. usluga korištenja ležaljki, suncobrana i sigurnosnih ormarića (sefova)

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o dopuni Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-02/22-01/03

URBROJ: 2170-24-01-22-02

Lopar, 23. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof. v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51281&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr