SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA LOPAR

19.

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama
Odluke o porezima Općine Lopar

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/17, 38/17, 2/21, u daljnjem tekstu: Odluka) u čl. 17. u zoni II. Rtić dodaju se slijedeće kategorije :

„- štand za prodaju karata /lako uklonjivi štand do 2m2 – cijena 4.000,00 kn

- oprema za rekreaciju i sport (el.romobil) – cijena 500,00 kn /kom.“

U istom članku u zoni IV. Melak dodaje se cijene:

Članak 2.

Članak 18. mijenja se i sada glasi:

„Na zahtjev podnositelja Odbor za javne površine može predložiti smanjenje početne cijene i do 30% za određenu godinu u cilju poticaja novih djelatnosti, u cilju promoviranja autohtonih proizvoda, otočnog proizvoda, hrvatskog proizvoda, deficitarne ponude za određeno područje ili zbog izvanrednih okolnosti ako se za određeno područje procijeni smanjenje gospodarske aktivnosti.“

Članak 3.

U članak 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji sada glasi.

„Prijedloge o smanjenju cijena temeljem zaključka Odbora za javne površine iz stavka 18. i 19. usvaja Općinski načelnik.“

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/22-01/03

URBROJ:2170-24-01-22-03

Lopar, 23. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51281&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr