SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA LOPAR

18.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 102/17, 32/19) i članka 19. Statuta Općine Lopar »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/18) mijenja se naziv odluke koji sada glasi:

„ ODLUKA

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim životinjama
te divljim životinjama“

Članak 2.

Iza članka 21. mijenja se glava III. koja sada glasi :

„NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM, NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA I DIVLJIM ŽIVOTINJAMA PRONAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA.“

Članak 3.

Iza članka 23. dodaje se novi naslov koji sada glasi :

„Postupanje s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa“,

te nakon istog dodaje se članak 23. a koji glasi

„Divlje životinje koje su pronađene na području općine izvan prirodnog staništa, sklonište ili ako to nije moguće, lovoovlaštenik, lovačko društvo s koncesijom na području općine, sakuplja i vraća u prirodno stanište ako je to moguće.

Ako divlju životinju nije moguće vratiti u njezino prirodno stanište te ako je sklonište nije u mogućnosti zbrinuti i ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti u skladu s posebnim propisima o lovstvu, smješta se u zoološki vrt ako je to moguće.

Ako se divlja životinja ne može vratiti u prirodno stanište ili lovište niti smjestiti u sklonište ili zoološki vrt, životinja se može usmrtiti.

Divlje životinje koje su navedene kao divljač, a obitavaju na površinama izvan lovišta općine, štite se sukladno propisima o lovstvu.

Lovoovlaštenik je dužan obavijestiti nadležnu javnu ustanovu za divlje životinje koje nisu divljač, a pronađene su na području općine izvan prirodnog staništa.“

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama Odluke stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/22-01/03

URBROJ: 2170-24-01-22-05

Lopar, 23. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51281&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr