SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
OPĆINA PUNAT

23.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat, donosi

II. IZMJENE PLANA PRIJMA

u službu u Općinu Punat za 2022. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Punat za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/21 i 13/22) u točki IV. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Planira se prijam vježbenika, i to:

- 1 službenik magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke“.

II.

Mijenja se tablični prikaz koji je sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 081-01/22-01/1

URBROJ: 2170-31-02/1-22-11

Punat, 17. svibnja 2022.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=51521&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr