SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
OPĆINA PUNAT

22.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat donosi

ODLUKU

o nagrađivanju sportaša s područja općine Punat

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele te visina novčane nagrade koja se dodjeljuje sportašima s područja općine Punat za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima na državnim, europskim i svjetskim prvenstvima te na Olimpijskim igrama.

Sredstva za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka osiguravaju se u proračunu Općine Punat.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

UVJETI ZA DODJELU NAGRADE

Članak 2.

Pravo na dodjelu novčane nagrade imaju sportaši s prijavljenim prebivalištem na području općine Punat u godini za koju se nagrada dodjeljuje.

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje sportašima za rezultate ostvarene na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima, postignute u prethodnoj natjecateljskoj sezoni. Ukoliko sportaš ostvari više rezultata u natjecanjima istog ili različitog ranga, ostvaruje pravo na dodjelu novčanih nagrada u visini do 15.000,00 kuna godišnje, sukladno odredbama ove Odluke.

VISINA NOVČANE NAGRADE

Članak 4.

Visina novčane nagrade ovisi o postignutom rezultatu za pojedinačni, odnosno ekipni plasman i iznosi:

1. Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre

·        za osvojeno 1. mjesto - 8.000,00 kuna

·        za osvojeno 2. mjesto - 6.000,00 kuna

·        za osvojeno 3. mjesto - 4.000,00 kuna

2. Europsko prvenstvo

·        za osvojeno 1. mjesto - 6.000,00 kuna

·        za osvojeno 2. mjesto - 4.000,00 kuna

·        za osvojeno 3. mjesto - 2.500,00 kuna

3. Državno prvenstvo

·        za osvojeno 1. mjesto - 2.000,00 kuna

·        za osvojeno 2. mjesto - 1.700,00 kuna

·        za osvojeno 3. mjesto - 1.500,00 kuna

POSTUPAK DODJELE NAGRADE

Članak 5.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev sportaša. Zahtjev za maloljetnog sportaša podnosi zakonski skrbnik.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat na propisanom obrascu te obvezno sadrži:

·        presliku osobne iskaznice sportaša

·        uvjerenje o prebivalištu sportaša

·        presliku osobne iskaznice zakonskog skrbnika (za maloljetne sportaše)

·        podatke o natjecanju na kojem je sportaš sudjelovao i rezultat kojeg je ostvario

·        presliku originala potvrde o postignutom rezultatu

·        podatke o računu za isplatu nagrade (IBAN)

U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava iz ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel može zahtijevati i druge dokaze.

O zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu nagradu odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel.

O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka žalbe.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nagrađivanju sportaša s područja Općine Punat KLASA:080-02/16-01/01, URBROJ:2142-02-02/1-16-17.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

KLASA: 081-01/22-01/01

URBROJ: 2170-31-02/1-22-10

Punat, 10. svibnja 2022.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=51521&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr