SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
GRAD OPATIJA

43.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18., 110/18 i 30/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Opatije podnosi

IZVJEŠĆE

o ostvarenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća 17. prosinca 2021. godine dok su njegove izmjene i dopune usvojene su na sjednici održanoj 28. rujna 2021. godine. Program i njegove izmjene objavljene su u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 43/20 i 23/21). Odlukom gradonačelnika od 30. prosinca 2021. godine o preraspodjeli planiranih sredstava unutar pojedinih stavaka u Proračunu Grada. izvršene su minimalne korekcije unutar pojedinih stavki ovog programa.

II. Program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od dva potprograma koji su realizirani u sljedećim veličinama.

Ukupno je Program održavanja ostvaren s 97,52%.

Program je u cijelosti realiziran u planiranom obimu i standardu održavanja.

Radovi redovnog održavanja planirani su u iznosu od 22.381.436,00 kn a ostvareni su u iznosu od 21.902.317,98 kn ili sa 97,86%. Za ove radove možemo konstatirati da su izvedeni u cijelosti u svim segmentima (održavanje oborinske kanalizacije, održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih i drugih površina i opreme, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pomorskog dobra, održavanje javne rasvjete, te u dijelu komunalnih akcija mjesnih odbora). Minimalna odstupanja koja su uzrokovana vremenskim prilikama (prvenstveno kroz utrošak vode), oštećenjima ili drugim izvanrednim okolnostima, pokrivana su na teret hitnih intervencija ili korekcijama održavanja pojedinih grupa radova, dok kod ažuriranja GIS-a oborinske kanalizacije nije bilo radova radi kojih bi bilo potrebno provesti snimanja radi ažuriranja postojeće GIS baze.

Također napominjemo da Grad Opatija održava i jedine dvije plaže koje na našem području nose PLAVU ZASTAVU - međunarodno priznati standard kvalitete održavanja, čistoće i ekološke svijesti. Pored plaže u Ičićima (koja tu zastavu nosi od 2004. godine), od 2015. godine nju nosi i Plaža Tomaševac.

Na programu pojačanog održavanja, od planiranih 8.572.000,00 kn realizirano je 8.283.204,81 kn ili 96,63%. I ovdje su sve stavke realizirane u cijelosti.

Vezano uz ovaj program ističemo da su u cijelosti realizirane sve stavke koje su njime planirane, uz naznaku da se dio stavaka realizira u obimu koji je prisutan više godina (fitosanitarne mjere zaštite plami i buxusa, preventivno orezivanje krošnji stabala i svjetlosna dekoracija u Gradu), dok se za dio stavki daje dodatno pojašnjenje:

- sredstva za pripremu turističke sezone (1.165.617,90 kn) utrošena za 15-ak zahvata od kojih se najveći dio odnosi na uređenje dijela ulice Obala Frana Supila u Opatiji (radovi iskopa, betoniranja, popločenja, podizni stupić za onemogućavanje prometa). Ostala sredstva utrošena su za postavu plutače za mjerenje temperature mora, ugradnja stepenica za ulaz u more na plaži Črnikovica, obnova fontane u Parku Angiolina, orezivanje ili uklanjanje oštećenog drveća ispod parka Tivoli u Ičićima, u prolazu između Suda i Lipovice, radovi na plaži Ičići (vraćanje nanesenog šljunka s plaže Ičići u more, zamjena gazišta na stepenicama za ulaz u more, zaštitni poklopci za instalacije plažne opreme i odštopavanja odvoda i dr), sadnje na obalnom putu uz plažu za pse i caffe bar La Terazza), postava info ploča na zelenim površinama u parku sv. Jakova i parku Angiolina, troškovi postave adventskog vijenca kod fontane Slatina, najam i održavanje fiksnih WEB kamera, video nadzor u Voloskom, najam rasvjetne opreme za Dan palčića i dr.

- subvencioniranje javnog prijevoza (5.072.000 kn) i City busa (348.300,00 kn) financirano je sukladno zaključenim ugovorima i obavljenom prijevozu, te su i ugovorne obveze oba prijevoznika izvršene u cijelosti i u skladu s utvrđenim voznim redovima. U sredstvima Autotroleja prisutan je i dio sredstava koji se odnosi na dugovanja iz 2020. godine,

- od radova asfaltiranja po prijedlozima mjesnih odbora (499.747,27 kn) izvršeno je asfaltiranje drugog dijela ulice 1. maja u Ičićima, odvojka M.Tita između H. Mozart i ex. KEI, dijela obale Frana Supila kod restorana Mili, uređenje parkirališta u ul. Put braće Honovića i uređenje dijela ulice dr. I. Poščića iznad (van dijela koji je uređen po programu gradnje),

- kroz poziciju pojačanog odvoza komunalnog otpada (303.342,18 kn) financirani su troškovi drugog odvoza s područja Grada na kojemu je bio organiziran odvoz komunalnog otpada dva puta tjedno, ugradnja gravitacijskih brava na posude za otpad, preuzimanje zelenog otpada i zbrinjavanje glomaznog otpada putem baja postavljenih po mjesnim odborima.

- kako je od komunalnog otpada sakupljenog na području Grada Opatije u 2019. godini na deponij Marišćina odloženo 958,30 tona više komunalnog otpada od količine koja je mogla biti odložena na deponij po Zakonu o gospodarenju otpadom, u 2021. g. je Grad Opatija bio dužan platiti po rješenju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poticajnu naknadu u iznosu od 143.704,65 kn (150,00 kn/tona).

Realizirani su i programi obnove signalizacije na obalnom putu (50.000,00 kn) i obnove pješačkih staza u parku Tomaševac (50.000 kn), dok se sredstva za aktivnost Novi život stoljetne pinije na Slatini prenose za 2022. g. (edukativni program upotrebe drva pinije za nove svrhe koji će Akademinija primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci realizirati s OŠ R.K.Jeretov iz Opatije).

III. Tabelarni pregled ostvarenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. po potprogramu redovnog održavanja i potprogramu pojačanog održavanja prilog je i sastavni dio ovog izvješća.

 

 

KLASA: 363-01/21-01/37

URBROJ: 2170-12-03-22-1

Opatija, 19. travnja 2022.

Gradonačelnik

Fernando Kirignin, mag. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=10006&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr