SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
GRAD OPATIJA

41.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09., 150/11, 144/12., 19/13, 137/15.- ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) i članaka 19. i 20. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 9. svibnja 2022. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Povelje o bratimljenju
Grada Zakopana i Grada Opatije

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Opatije, radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju obostranog razumijevanja, prihvaća uspostavljanje suradnje između Grada Zakopana i Grada Opatije.

Članak 2.

Povelja o bratimljenju Grada Zakopana i Grada Opatije sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Opatije da potpiše Povelju o bratimljenju Grada Zakopana i Grada Opatije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 910-03/22-01/04

URBROJ: 2170-12-01/01-22-2

Opatija, 9. svibnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=10006&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr