SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
GRAD OPATIJA

39.

Na temelju članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« Republike Hrvatske br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak, 11/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 9. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti

Članak 1.

U Odluci o spomeničkoj renti ("Službene novine" Primorsko – goranske županije, br. 41/10., 39/14. i 38/20., u daljnjem tekstu: Odluka) članak 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Obveznici spomeničke rente, prema stavku 1. podstavku a) i b) ovog članka Odluke, oslobodit će se obveze plaćanja spomeničke rente, ako do 31. ožujka tekuće godine za koju se utvrđuje spomenička renta podnesu pisani zahtjev za oslobađanje."

Članak 2.

Članak 3. stavak 5. Odluke mijenja se i glasi:

"(5) Obveznici spomeničke rente prema stavku 2. i 3. ovog članka Odluke oslobodit će se obveze plaćanja spomeničke rente ako na dan podnošenja zahtjeva za oslobađanje nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji po bilo kojoj osnovi."

Članak 3.

U članku 3. Odluke stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8. i 9.

U članku 3. Odluke dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) U svezi s člankom 3. stavkom 5. Odluke, smatra se da stranka nema dugovanje prema Gradu Opatiji ako je sklopljen ugovor o reguliranju plaćanja tog dugovanja i dano sredstvo osiguranja te ukoliko su podmireni svi obroci koji su po ugovoru dospjeli za plaćanje."

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 011-01/21-01/58

URBROJ: 2170-12-01/01-22-2

Opatija, 9. svibnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=10006&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr