SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

39.

Temeljem članaka 10. 11. i 37. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ('Narodne novine', broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ('Narodne novine', broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi:

I. DOPUNU PLANA

upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu

Članak 1.

U godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu KLASA: 342-01/21-04/4; URBROJ: 2142/05-03/1-21-4; koji je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 31/21, ispravku plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu, KLASA: 342-01/21-04/4; URBROJ: 2142/05-03/1-21-10, koji je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 35/21, određene su mikrolokacije 5.1., 5.3., 5.4. kao neaktivne

Članak 2.

Određuje se da će se za mikrolokacije iz članka 1. provesti postupak dodjele na korištenje za obavljanje djelatnosti u 2022. godini u skladu s Uredbom.

Članak 3.

I. dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave Primorsko-goranske županije radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 4.

Nakon ishođenja Potvrde, I dopuna plana i potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica, te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

I. dopuna plana stupiti će na snagu osmi dan nakon objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-01/21-01/4

URBROJ: 2170-26-02-22-17

Malinska, 3. svibnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=51511&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr