SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 15. Četvrtak, 19. svibnja 2022.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

36.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 81/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine”, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ('Službene Novine' broj 7/21) i članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici održanoj dana 11. svibnja 2022. donosi

ODLUKU

o ponudama prispjelim u postupku natječaja za zamjenu

k.č. 8499 k.o. Malinska – Dubašnica

1. Prihvaća se ponuda ANDREIE ŠITUM, Mihovila Gračanina 8, 10 000 Zagreb, OIB: 65294339440, prispjela u postupku javnog natječaja objavljenog u Novom listu 24. travnja 2022. godine, na web stranici te na oglasnoj ploči, a za zamjenu cijele k.č. 8499 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1404 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 114 m2, u vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica, u svrhu formiranja građevinske parcele sukladno UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), za cijelu k.č. 3823/2 k.o. Malinska – Dubašnica, upisanu u z.k.ul. 1485 kod Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 147 m2, a sa kojom Općina Malinska – Dubašnica može formirati dio ulice planske oznake OU 6, u skladu s UPU 4 – Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012), uz plaćanje razlike vrijednosti nekretnina ANDREII ŠITUM u iznosu od ukupno 67.000,00 kn (slovima: šezdesetsedamtisućakuna).

2. Rok za zaključenje Ugovora o zamjeni iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

3. Ovlašćuje se Općinski Načelnik za zaključenje Ugovora o zamjeni.

4. Ostali uvjeti zamjene definirati će se Ugovorom o zamjeni, a sve sukladno natječajnoj dokumentaciji.

5. Troškove provedbe Ugovora snosi Općina Malinska – Dubašnica.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

 

KLASA: 944-01/21-03/2

URBROJ: 2170-26-01-22

Malinska, 11.05.2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2222&mjesto=51511&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr