SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
GRAD RIJEKA
127

114.

Na temelju odredbe članka 13. Društvenog ugovora o osnivanju Tehnološko-inovacijskog centra Rijeka d.o.o. i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. rujna 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predstavnika osnivača
- Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva
Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o.

I.

Razrješuje se ALEN KONTUŠ dužnosti predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o.

.

II.

Imenuje se NELA ŠOIĆ za predstavnika osnivača - Grada Rijeke u Skupštini Trgovačkog društva Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/05-01/118

Ur. broj: 2170-01-10-05-9

Rijeka, 29. rujna 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr